SARDA d.o.o. potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih potpora

SARDA d.o.o. je 3. kolovoza 2018. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ugovor je potpisan između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije s jedne strane i Sarda d.o.o. kao korisnika bespovratnih sredstava s druge strane. Sukladno potpisanom Sporazumu o partnerstvu, partner projekta su Jadroagent d.d. Rijeka, i Pomorski fakultet u Rijeci, što osigurava razmjenu iskustva i znanja između znanstvenog sektora i poduzetništva te obrnuto.
Bespovratna sredstva dodjeljuju se u svrhu provedbe projekta pod nazivom „eTMS- e Transportation Management System“ koji sadrži dvije faze istraživanja i razvoja i to fazu Industrijsko istraživanje (02.07.2018. – 02.05.2021.) te fazu Eksperimentalni razvoj (02.05.2021. – 02.07.2021.)

Nositelj projekta: SARDA d.o.o.
Partneri projekta: Jadroagent d.d. Rijeka i Pomorski fakultet u Rijeci
Ukupna vrijednost projekta: 1.498.994,64 kn
EU udio u financiranju projekta: 929.757,57 kn
Razdoblje provedbe 02.07.2018. – 02.07.2021.
Voditelj projekta: Rajko Badurina, rajko@sarda.hr

Projektni administrator: Ardea Segnan, ardea.segnan@sensum.hr

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:
1. Tehnički razvoj rješenja
2. Testiranje sustava
3. Istraživanje utjecaja modula na poslovno okruženje
4. Zaštita i komercijalizacija
5. Promidžba i vidljivost
6. Upravljanje projektom i administracija
Opis projekta
Sarda d.o.o. predloženim projektom ima za cilj razviti programsko rješenje eTMS koje će odgovoriti na problem prometnog sektora koji su sve češća uska grla u intermodalnom transportnom lancu. Ovim rješenjem doći će do tranzicije vlastitog poslovanja te povećanja konkurentnosti.
Partneri na projektu su Jadroagent d.d. i Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci što osigurava povećanje prijenosa znanja između privatnog sektora i akademske zajednice.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta
1. Povećanje i intenziviranje istraživačko razvojnih aktivnosti u poduzeću Sarda d.o.o.
2. Industrijsko i eksperimentalno istraživanje poduzeća Sarda d.o.o. s ciljem razvoj novih proizvoda (rješenja) koji su inovacija na tržištu
3. Zaštita intelektualnog vlasništva
4. Otvaranje novih radnih mjesta i doprinos smanjenju broja nezaposlenih
5. Povećanje prihoda od prodaje
6. Širenje znanja prema znanstvenoj i stručnoj javnosti
Provedbom projekta ostvarit će se nužni preduvjeti za širenje poslovanja i povećanje konkurentnosti poduzeća na tržištu, a utjecat će i na otvaranje novih radnih mjesta.